free counters 
 

MONOQRAFİYALAR

1. Qafur Rəşad Mirzəzadə. «Maarif» nəşriyyatı. Bakı, 1992.
2. Rus uşaq ədəbiyyatı və Azərbaycan. «Bilik» nəşriyyatı. Bakı, 1992.


3. Səyavuşun faciəsi. (şərikli). «Azərbaycan dünyası». Bakı, 1993.4. Qırılmaz ədəbi əlaqə. «Maarif» nəşriyyatı. Bakı, 1997.
5. M.C.Pişəvərinin həyatı, mühiti və yaradıcılığı. «Göytürk». Bakı, 1998.
6. M.Dj. Pişeveri. Jiznc, projitaə v borğbe. Baku, «El-Alliance», 2002.