free counters 
 

KİTABLAR
Hər kəsin öz səsi (elmi məqalələr toplusu).«Azərbaycan dünyası». Bakı, 1993.

Şahnaz sədası «Şərq-Qərb», 1994.

Səsi Quran sədasıdı. «Araz» nəşriyyatı. Bakı, 2002.

Mənim nəğmələrim. «Araz» nəşriyyatı. Bakı, 2002.

Saf su ( İ.Hüseynov). El-Alliance. Bakı, 2003.Ürəyimdə oxuyuram. El-Alliance. Bakı, 2003.
Söz musiqi bir də mən. «MBM» MMC-nin mətbəəsi. Bakı, 2003.
Yaxşı günlər öndədir. «Şur» nəşriyyatı. Bakı, 2005
Anam mənim. Köçürən, ön söz yazan Savalan. Tehran, 2007, İSBN.Cənubi Azərbaycan poeziyasında yeni mərhələ
(2001-2010- cu illər)

Ədəbiyyatşünaslıq


Əfsanəvi tarzən


Elmi-filoloji qaynaqlar, ədəbi simalar
haqqında düşüncələr


“Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin həyatı,
mühiti və ədəbi fəaliyyəti”


Şeyx Məhəmməd Xiyabani


İlhamım gələndə...