free counters 
 

METODİKİ VƏSAİTLƏR

 

«Ədəbiyyatşünaslıq» fənn proqramı. «Müəllim» nəşriyyatı. Bakı, 2007.


«Ədəbiyyat nəzəriyyəsi» fənn proqramı. «Müəllim» nəşriyyatı. Bakı, 2007.